Årsmøte 2017 – her finner du årsmøtedokumentene

Skrevet av Rolf 20. februar 2017

Årsmøtedokumentene legges fortlpende ut på Hovedstyrets side – direkte link til dokumenten er:

TRYKK HER

Medlemsregister og medlemskontingent

Skrevet av Rolf 18. februar 2017

Hegra IL har det siste året arbeidet med å legge vårt medlemsregister over til KlubbAdmin. Det er gjort en stor innsats for å få oppdatert medlemsregisteret og lagt det over i det nye systemet som alle idrettslag skal bruke.

Medlemskontingent for 2016 ble sendt ut via KlubbAdmin i november 2016 og med en “purring” for kort tid siden. De som betaler medlemskontingenten vil bli registrert som medlemmer i Hegra IL. De som ikke betaler medlemskontingent vil bli tatt ut / fjernet fra registeret.

I hht Lovnorm for Idrettslag skal alle som er aktive i de forskjellige avdelingene være medlemmer av idrettslaget og medlemsskapet registreres ved betalt medlemskontingent.
Medlemskontingenten er kr 100 pr person uansett alder. I henhold til Lovnorm for Idrettslag kan det ikke opereres med familiemedlemsskap.

1. Alle som er aktive og deltar i idrettslagets aktiviteter må være medlem og betale medlemskontingenten på kr 100,- innen 31. mars 2017
2. Støttemedlemmer oppfordres også til betale medlemskontingenten på kr 100,- innen 31.mars 2017
3. De som har fått tilsendt varsel om medlemskontingent og som ikke betaler, blir strøket fra medlemsregisteret pr 31.mars 2017

Har dere spørsmål om medlemskontingent kan dere sende mail til:

kasserer@hegrail.no

Medlemsregisteret i KlubbAdmin er basert på at hver enkelt person / hver familie oppdaterer informasjon om seg selv / barn på Min Idrett.
Nærmere info om dette finner dere på denne linken (kopier denne strengen inn i nettleseren):

https://minidrett.nif.no

Tips til hvordan kontingentkrav kan betales finner dere på YouTube på følgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=IkI66myXu5w

Medlemskontingent er en viktig inntektskilde for idrettslaget, både direkte og indirekte ved at ulike tilskudd fra idrettsforbundet knyttes opp til antall medlemmer i idrettslaget (flere medlemmer – større tilskudd)

Lykke til !

Årsmøte 28. februar 2017

Skrevet av Rolf 23. januar 2017

Årsmøtet er fastsatt til tirsdag 28. februar 2017 kl 19.00 på Klubbhuset

Sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden seneste 2 uker før årsmøtet.

God Jul – Godt Nytt År

Skrevet av Rolf 23. desember 2016

Snart er også 2016 historie og idrettslaget kan se tilbake på et år med høy aktivitet.

Fra idrettsåret 2016 trekker jeg spesielt fram følgende hendelser:
• Første hele sesongen med Hegra Sparebank Arena i full drift og her kunne vi starte sesongen i midten av mars med flotte forhold for alle utøverne
* Overtok Folkets Hus fra Hegra Arbeiderlag og har hatt god nytte av dette
• Drifter hallvaktopplegget i Hegrahallen tilsvarende 80 % av et årsverk gjennom dugnadsarbeid.
• Gjennomført kurs i livreddende førstehjelp for hallvakter og kjøpt inn hjertestarter som er plassert i Klubbhuset.
• Idrettslaget har engasjert seg i arbeidet med Hegratunet Mottak for enslige, mindreårige asylsøkere og lagt til rette flere aktiviteter for guttene på mottaket. Samarbeidet ble høsten 2016 formalisert i en egen samarbeidsavtale.
• Lagt over medlemsregisteret i KlubbAdmin som er idrettens felles system for medlemsadminstrasjon. Det er ryddet i registeret og pr desember er det registrert 948 medlemmer i idettslaget
• Besluttet å ta i bruk Styreweb som IT-verktøy for administrasjon av lagets aktiviteter, styrearbeid m.m..
• Arrangert Festningen Rundt i samarbeid med IL Dalebrand med god deltakelse.
• Tine Fotballskole arrangert på Hegra Sparebank Arena med ca 100 deltakere. Her fikk vi også brukt Klubbhuset med storsalen og kjøkkenet.
• Trimavdelingen kjøpt inn ny tråkkemaskin som er klar for bruk kommende vinter.
• Åpen Hall på fredagskvelder er videreført med stor oppslutning.

De store avdelingene i antall aktive er Idrettsskolen, Håndball og Fotball der vi har gjennomgående tilbud fra 6 år og opp til 19 år. Trimavdelingen utfører stort tilretteleggingsarbeid for allmennheten og bidrar derigjennom til styrket Folkehelse. Friidrettsavdelingen har fine tilbud til barn og unge og framover blir det viktig å utvikle dette tilbudet videre. Vi har fortsatt samarbeidet med Skjelstadmark IL innenfor fotball og Varden IL innenfor håndball.

Hovedstyret ønsker alle medlemmer, støttespillere, sponsorer og samarbeidspartnere ei riktig God Jul og et Godt Nytt År !

TRIMTUR FOR PENSJONISTER

Skrevet av arve 6. oktober 2016

Kaffe på sjetnbuin

Trimavdelinga spanderer kaffe og vaffel fra bålet ved fisktjønna, til alle pensjonister, førstkommende fredag kl. 1200 – 1400. Med det fine høstværet vi har nå, blir dette en kjempetur for alle som tar turen. Gi beskjed nå, til de du kjenner, og få dem med på turen. VELKOMMEN ALLE PENSJONISTER