Årsmøte 2024

Årsmøte for 2023 avholdes på Klubbhuset til Hegra IL torsdag 21. mars kl. 19.00.

Årsmøtepapirene finner du her: https://www.hegrail.no/?page_id=7552

Vel møtt!

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne innkallingen
Sak 2: Godkjenne saklisten
Sak 3: Velge dirigent
Sak 4: Velge referent
Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 6: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 8: Behandle forslag og saker
Sak 9: Fastsette medlemskontingent
Sak 10: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Innmeldte saker
Sak 14: Valg

Årsmøte 2023

Papirer til årsmøtet 21.03.2023:

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Saksliste-Hovedstyremote-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Hovedlaget.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Allidrett-1.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Fotball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Friidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Handball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Trim.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Hovedlaget.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Allidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Fotball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Friidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Handball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Trim.pdf

NM FRIIDDRETT STJØRDAL 24 – 26. JUNI 2022

Stjørdalsalliansen skal arrangere årets Hoved-NM i friidrett på Øverlands Minde siste helga i juni, og Hegra IL er en del av Alliansen.

Det blir behov for mange funksjonærer disse dagene, og utfordringen går til Hegra sine medlemmer ; Meld dere på! 

I tillegg til funksjonærer på banen og selve friidrettsstevnet, så trengs det folk til kiosk- og bevertning, vakthold, parkeringsvakter, opp- og nedrigging, reinhold og enda flere områder.

Det trengs en god del «kurvbærere», det vil si jenter og gutter i alderen 12-13 år som bærer overtrekksklær til løperne fra startområde til målområde.

Det er ønskelig at dere som har lyst og anledning til å hjelpe til, går inn på hjemmesiden til arrangementet og melder dere så snart som mulig!

Blant annet får frivillige utdelt T-skjorte og jakke, ønskelig størrelse gis opp ved påmelding, adresse til siden er ;  Frivillige | Stjørdal 2022 (stjordal2022.no)

Jo flere vi stiller jo mere får laget vårt av oversuddet!

Mvh Gerda

Årsmøte 2022

Minner om årsmøtet som er på klubbhuset i kveld klokken 19:30. Ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen.

Her finner du årsmøtedokumentene:

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-regnskap-og-budsjett-Friidrett-2021.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Hegra-IL-handball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Allidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-2021-Hegra-IL-Trim.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsberetning-Hovedstyret-2021.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Signert-revisjonsberetning-Hegra-IL-2021.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-Trim-2021-og-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Hovedstyret.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-Handball-2021-mot-budsjett-og-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-Fotball-og-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Hegra-IL-Allidrett-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Saldobalanse-Hegra-IL-pr-avdeling.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Forslag-til-verv-fra-valgkomitee-2022.pdf

Medlemsavgift og trenings- eller deltakeravgift.

Alle medlemmer i Hegra IL må betale en medlemsavgift. Denne er på 100,-. For å delta i idrettslagets aktiviteter er det en forutsetning å ha betalt medlemsavgift. Det er viktig for idrettslaget at alle lagets medlemmer er registrerte, da mye av støtten som laget mottar gjennom offentlige kanaler er basert på dette. Medlemsavgiftens nivå, 100,- pr. medlem og år, er på dette nivået nettopp for å sikre at alle kan betale denne.

Man kan enkelt melde seg inn i Hegra Idrettslag. Her er det en link man kan klikke på for å registrere sitt medlemskap eller medlemskap for barn under 18 år. https://medlemskap.nif.no/27085

I tillegg til medlemsavgiften er det i flere avdelinger behov for en trenings- eller deltakeravgift. Denne dekker utgifter som utstyr, instruktører, bekledning, baneleie, halleie med mere. Avgiften varierer fra avdeling til avdeling.
For medlemmer som sliter med trenings- eller deltakeravgiften anbefaler vi å kontakte idrettslagets barneidrettsansvarlige, Marthe Vangen Heiskel for eventuell bistand gjennom blant annet kontingentkassa eller andre ordninger. Barn skal ikke være forhindret fra å delta på aktivitet grunnet familieøkonomi.