Årsmøte 2023

Papirer til årsmøtet 21.03.2023:

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Saksliste-Hovedstyremote-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Hovedlaget.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Allidrett-1.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Fotball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Friidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Handball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Trim.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Hovedlaget.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Allidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Fotball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Friidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Handball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Trim.pdf

NM FRIIDDRETT STJØRDAL 24 – 26. JUNI 2022

Stjørdalsalliansen skal arrangere årets Hoved-NM i friidrett på Øverlands Minde siste helga i juni, og Hegra IL er en del av Alliansen.

Det blir behov for mange funksjonærer disse dagene, og utfordringen går til Hegra sine medlemmer ; Meld dere på! 

I tillegg til funksjonærer på banen og selve friidrettsstevnet, så trengs det folk til kiosk- og bevertning, vakthold, parkeringsvakter, opp- og nedrigging, reinhold og enda flere områder.

Det trengs en god del «kurvbærere», det vil si jenter og gutter i alderen 12-13 år som bærer overtrekksklær til løperne fra startområde til målområde.

Det er ønskelig at dere som har lyst og anledning til å hjelpe til, går inn på hjemmesiden til arrangementet og melder dere så snart som mulig!

Blant annet får frivillige utdelt T-skjorte og jakke, ønskelig størrelse gis opp ved påmelding, adresse til siden er ;  Frivillige | Stjørdal 2022 (stjordal2022.no)

Jo flere vi stiller jo mere får laget vårt av oversuddet!

Mvh Gerda

Årsmøte 2022

Minner om årsmøtet som er på klubbhuset i kveld klokken 19:30. Ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen.

Her finner du årsmøtedokumentene:

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-regnskap-og-budsjett-Friidrett-2021.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Hegra-IL-handball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Allidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-2021-Hegra-IL-Trim.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsberetning-Hovedstyret-2021.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Signert-revisjonsberetning-Hegra-IL-2021.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-Trim-2021-og-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Hovedstyret.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-Handball-2021-mot-budsjett-og-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-Fotball-og-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Hegra-IL-Allidrett-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Saldobalanse-Hegra-IL-pr-avdeling.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Forslag-til-verv-fra-valgkomitee-2022.pdf

Medlemsavgift og trenings- eller deltakeravgift.

Alle medlemmer i Hegra IL må betale en medlemsavgift. Denne er på 100,-. For å delta i idrettslagets aktiviteter er det en forutsetning å ha betalt medlemsavgift. Det er viktig for idrettslaget at alle lagets medlemmer er registrerte, da mye av støtten som laget mottar gjennom offentlige kanaler er basert på dette. Medlemsavgiftens nivå, 100,- pr. medlem og år, er på dette nivået nettopp for å sikre at alle kan betale denne.

Man kan enkelt melde seg inn i Hegra Idrettslag. Her er det en link man kan klikke på for å registrere sitt medlemskap eller medlemskap for barn under 18 år. https://medlemskap.nif.no/27085

I tillegg til medlemsavgiften er det i flere avdelinger behov for en trenings- eller deltakeravgift. Denne dekker utgifter som utstyr, instruktører, bekledning, baneleie, halleie med mere. Avgiften varierer fra avdeling til avdeling.
For medlemmer som sliter med trenings- eller deltakeravgiften anbefaler vi å kontakte idrettslagets barneidrettsansvarlige, Marthe Vangen Heiskel for eventuell bistand gjennom blant annet kontingentkassa eller andre ordninger. Barn skal ikke være forhindret fra å delta på aktivitet grunnet familieøkonomi.

Covid 19

Stjørdal kommune har i dag lempet på tiltakene for å redusere smitten. Dette innebærer at det nå åpnes opp for organisert trening for utøvere under 20 år.

Den enkelte gruppen åpner individuelt, så følg med på informasjonen som legges der. Om noe er uklart, ta kontakt med leder for gruppen eller undertegnede.

Ivar Hansen

Leder

975 32 642