Årsmøte – torsdag 15. mars 2018 kl 19.30 på Klubbhuset

Skrevet av Rolf 28. januar 2018

Årsmøtet er fastsatt til torsdag 15. mars 2018 kl 19.30 på Klubbhuset.

Saker som ønskes behandlet meldes til Arbeidsutvalget ved:

Monika W. Lian – telefon 901 09 003 / mail: monika.wa@hotmail.com innen 15.02.2018.

Sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden seneste 2 uker før årsmøtet.

Arbeidsutvalget

Rygg-/styrketrening 2018

Skrevet av Rolf 9. januar 2018

Rygg-/styrketrening 2018 starter i gymsalen på barneskolen mandag 8. januar kl 19.45.

Det blir 14 kvelder og vi holder på ut april måned og følger skoleruta.
Treningen skal være et tilbud til alle som ønsker å komme igang med egen styrketrening.
Deltakeravgiften pr halvår vil være ca kr 550 – nærmere info om avgift og betaling kommer etter hvert.

Velkommen !

Julehilsen til idrettslagets sponsorer og samarbeidspartnere

Skrevet av Rolf 20. desember 2017

På vegne av Hegra Idrettslag takker jeg for godt samarbeid i løpet av 2017 både med hovedlaget og de respektive avdelingene.

Fra idrettsåret 2017 trekker jeg spesielt fram følgende hendelser:
• Hegra Sparebank Arena har vært i full drift og her kunne vi starte sesongen i midten av mars med flotte forhold for alle utøverne
• Drifter hallvaktopplegget i Hegrahallen tilsvarende 80 % av et årsverk gjennom dugnadsarbeid.
• Idrettslaget videreførte sitt samarbeid med Hegratunet fram til mottaket ble lagt ned pr 31.08.2017.
• Det er ryddet i medlemsregisteret og pr desember er det registrert 950 medlemmer i idettslaget
• Arrangert Festningen Rundt i samarbeid med IL Dalebrand med god deltakelse.
• Tine Fotballskole arrangert på Hegra Sparebank Arena med ca 100 deltakere. Her fikk vi også brukt Klubbhuset med storsalen og kjøkkenet.
• Trimavdelingens nyinnkjøpte tråkkemaskin preparerte fine skispor innover til Sjetnbuin
• Åpen Hall på fredagskvelder er videreført med stor oppslutning.
• Fotballavdelingen stilte med 17 lag i ulike aldersklasser sesongen 2017.
• Håndballavdelingen har god rekruttering på både gutte- og jentesiden.
• Idrettsskolen gir tilbud der > 90 % av alle skoleelevene er med.
• Klubbhuset pusset opp med stor dugnadsinnsats og bidrag fra gode sponsorer. På åpningen 18.11.2017 var over 100 personer til stede.
• Markerte 125 års dagen med samling på Damman på stiftelsesdatoen 5. mars med nærmere 100 deltakere.

De store avdelingene i antall aktive er Idrettsskolen, Håndball og Fotball der vi har gjennomgående tilbud fra 6 år og opp til 19 år. Trimavdelingen utfører stort tilretteleggingsarbeid for allmennheten og bidrar derigjennom til styrket Folkehelse. Friidrettsavdelingen har fine tilbud til barn og unge og framover blir det viktig å utvikle dette tilbudet videre. Vi har fortsatt samarbeidet med Skjelstadmark IL.

På vegne av hovedstyret takker jeg for godt samarbeid med alle sponsorer og samarbeidspartnere i 2017 og ser fram til å fortsette samarbeidet i 2018.

Rolf Einar Pedersen /s
Leder Hegra IL Hovedlaget

Medlemskontingent 2017

Skrevet av Rolf 8. november 2017

Medlemskontingent for 2017 er i disse dager sendt ut via epost.
Kontingenten er på kr 100,- pr medlem. Idrettslaget har ikke lenger såkalt “familiekontingent” og dette er i tråd med Norges Idrettsforbunds Lovnorm som alle idrettslag er bundet av og må forholde seg til.
Kontingenten pr person er kr 100,- og er den minimumskontingent som Norges Idrettsforbuds Lovnorm fastsetter.

Kontingenten forfaller 19.11.2017

Hovedstyret håper alle betaler sin kontingent :)

Har du spørsmål til medlemsskap, kontingent m.m. kan du sende en mail tiL.

kasserer@hegrail.no

Kronerulling for nye møbler til Klubbhuset

Skrevet av Rolf 25. oktober 2017

Kronerulling for nye stoler og bord til Klubbhuset

Etter hvert som arbeidet med Klubbhuset går framover, ser vi at huset blir kjempefint samtidig som bord og stoler “roper” om utskifting. Hovedstyret har derfor i kveld bestemt at vi kjører en kort kronerulling for å få inn penger til nye stoler og bord som matcher vår nye, flotte storstue.
Vi håper derfor du kan bidra med et beløp til innkjøp av nye møbler.

Prisen på en stol er kr 300 så hvis du vil støtte oss med en stol overfører du kr 300,-
Alle beløp mottas med stor takk.

Beløpet du velger å støtte idrettslaget med overfører du ved å bruke
Vipps til 97345 – skriv gjerne KRONERULLING

Du kan også betale til idrettslagets konto: 4465.25.12256

Vi håper gjennom kronerullingen å kunne pynte festbord i vår nye storstue !

Det er også flott om du kan utfordre dine venner, bekjente, foreldre, besteforeldre til å bidra.
Vi gjør opp status om ei uke og ser hvor mange stoler og bord vi har penger til å bestille.

Takk for all støtte !

8AFBD6D1-9F0B-4AC3-A10C-B58834E72A07