Årsmøte 2022

Minner om årsmøtet som er på klubbhuset i kveld klokken 19:30. Ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen.

Her finner du årsmøtedokumentene:

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-regnskap-og-budsjett-Friidrett-2021.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Hegra-IL-handball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Allidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-2021-Hegra-IL-Trim.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsberetning-Hovedstyret-2021.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Signert-revisjonsberetning-Hegra-IL-2021.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-Trim-2021-og-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Hovedstyret.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-Handball-2021-mot-budsjett-og-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-Fotball-og-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Hegra-IL-Allidrett-budsjett-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Saldobalanse-Hegra-IL-pr-avdeling.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Forslag-til-verv-fra-valgkomitee-2022.pdf

Medlemsavgift og trenings- eller deltakeravgift.

Alle medlemmer i Hegra IL må betale en medlemsavgift. Denne er på 100,-. For å delta i idrettslagets aktiviteter er det en forutsetning å ha betalt medlemsavgift. Det er viktig for idrettslaget at alle lagets medlemmer er registrerte, da mye av støtten som laget mottar gjennom offentlige kanaler er basert på dette. Medlemsavgiftens nivå, 100,- pr. medlem og år, er på dette nivået nettopp for å sikre at alle kan betale denne.

Man kan enkelt melde seg inn i Hegra Idrettslag. Her er det en link man kan klikke på for å registrere sitt medlemskap eller medlemskap for barn under 18 år. https://medlemskap.nif.no/27085

I tillegg til medlemsavgiften er det i flere avdelinger behov for en trenings- eller deltakeravgift. Denne dekker utgifter som utstyr, instruktører, bekledning, baneleie, halleie med mere. Avgiften varierer fra avdeling til avdeling.
For medlemmer som sliter med trenings- eller deltakeravgiften anbefaler vi å kontakte idrettslagets barneidrettsansvarlige, Marthe Vangen Heiskel for eventuell bistand gjennom blant annet kontingentkassa eller andre ordninger. Barn skal ikke være forhindret fra å delta på aktivitet grunnet familieøkonomi.

Covid 19

Stjørdal kommune har i dag lempet på tiltakene for å redusere smitten. Dette innebærer at det nå åpnes opp for organisert trening for utøvere under 20 år.

Den enkelte gruppen åpner individuelt, så følg med på informasjonen som legges der. Om noe er uklart, ta kontakt med leder for gruppen eller undertegnede.

Ivar Hansen

Leder

975 32 642

Oppdatering Covid 19

Hovedstyret har i dag hatt et møte på Teams med bakgrunn i smitteutbruddet i Hegra. Vi har kommet til at all trening minimum til og med kommende søndag går ut.

Håndballcup som var planlagt kommende helg utgår. Når det gjelder seriekamper i håndball, så vil håndballgruppa avvente direktiver fra forbundet og deretter formidle informasjon. Vi ber om at de dette vedrører kontakter lagleder / styre om de er usikre.

Gjenopptakelse av aktivitet vil bli vurdert fortløpende etter kommende søndag basert på smitte i området. Følg derfor med på informasjon om dette.

Hegra IL ønsker primært å ivareta en så høy aktivitet som mulig. Da tror vi det er bedre med en skikkelig dugnad i en kortere periode enn en kvasiløsning hvor vi ikke gjenvinner kontroll. Vi ber om forståelse for dette. Følg med i deres respektive grupper for ny informasjon, og ta gjerne kontakt om dere ønsker mer informasjon.

Ivar M. Hansen

975 32 642