Dugnad

Hegra IL og Hegra Bygdekvinnelag har blitt enige om å gjennomføre en dugnad bestående av rydding og plukking av søppel langs sykkelstiene og på noen av de mest brukte områdene i Hegra. Vi har blitt enige om dette fordi det er ønskelig at vi har en bevissthet om at vi alle har et ansvar for det nærmiljøet vi bor i. I tillegg er det ønskelig at området vi benytter på ungdomsskolen skal være ryddig og innbydende.

Dugnaden vil bli gjennomført onsdag 26 august fra klokken 18:00 til 20:00. Bemanning og fordeling av områder er fordelt som følger:

Idrettskolen tar området rundt ungdomsskolen og fotballbanen, samt sykkelstiene Kirka-Prestgårdsfeltet-Stenseth- Skårrån og omkringliggende område.

Håndball / Fotball tar langs sykkelstien fra avkjørsel til Forradal og til Moaneset, samt strekningen Banken til Klubbhuset.

Hegra bygdekvinnelag tar området rundt Spar og Hegra Sparebank.

Idrettskolen, Håndball og Fotball velger ut og informerer de gruppene som skal delta.

Arbeidsutvalget stiller med bil og henger, samt is til samtlige som deltar.

Oppmøte er på parkeringsplassen ved ungdomsskolen klokken 18:00.

Der deles det ut hansker og sekker.

Når man er ferdig med sin del, så møter man på nytt ved ungdomsskolen og mottar sin velfortjente belønning.

Håper alle ser nytten i dette og deltar med et smil 😊

Hovedstyret

Ivar M. Hansen

Ny hjemmeside for Hegra IL

Arbeidet med å få oppdatert Hegra IL sin hjemmeside, samt gjøre den mer brukervennlig er nå inne i sluttfasen. På grunn av dette vil utseendet kunne variere noe da vi er i ferd med å legge inn finpussen på dette. Det som er nytt er blant annet nedtrekksmenyene som du kan gå inn på. I tillegg er utseendet endret noe.

Vi er åpne for ros og ris. Målet må være å få aktivert bruken av siden til glede for lagets medlemmer.

Årsmøte 2020

Grunnet Covid-19 ble årsmøtet for Hegra IL utsatt til 26.05.2020. Referat fra årsmøtet, samt øvrig relevante dokumenter er nå lagt inn på egen side inn under hovedstyret.

Barneidrettsansvarlig

Informasjon om barneidrettsansvarlig.

Norges idrettsforbund sier at alle idrettslag som driver med organisert aktivitet for barn til og med fylte 12 år skal ha en barneidrettsansvarlig. Styret i Hegra IL har valgt Monika Wennberg LIan som barneidrettsansvarlig. Her er noen ord fra Monika:

Hei

Som barneidrettsansvarlig har jeg ansvaret for å tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Det er viktig å vurdere og diskutere om idrettslaget har et tilbud til barna som er i tråd med rettighetene og bestemmelsene, og da må alle trenere, ledere og andre med frivillige verv i idrettslaget gjøre seg kjent emd innholdet i disse. Dette arbeidet skal blant annet bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

Vi må også sørge for å bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjon om hva det innebærer å være medlem i klubben. Et forslag kan da være å stille krav om obligatorisk foreldreoppmøte de første gangrene barnet deltar i idretten.

Idrettens barneretigheter beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten.

Bestemmelsene om barneidrett regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje slik at det blir en naturlig progresjon og utvikling. Bestemmelsene og rettighetene bygger på hverandre og må ses i sammenheng.

På Norges Idrettsforbund sine sider kan du laste ned en brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser, og også lese mer om hva det betyr å være Barneidrettsansvarlig i en klubb.

Jeg kan kontaktes på email: monika.wa@hotmail.com og mobil 90 10 90 03

Med vennlig hilsen

Monika Wennberg Lian