Årsmøte 2024

Årsmøte for 2023 avholdes på Klubbhuset til Hegra IL torsdag 21. mars kl. 19.00.

Årsmøtepapirene finner du her: https://www.hegrail.no/?page_id=7552

Vel møtt!

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne innkallingen
Sak 2: Godkjenne saklisten
Sak 3: Velge dirigent
Sak 4: Velge referent
Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 6: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 8: Behandle forslag og saker
Sak 9: Fastsette medlemskontingent
Sak 10: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Innmeldte saker
Sak 14: Valg

Årsmøte 2023

Papirer til årsmøtet 21.03.2023:

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Saksliste-Hovedstyremote-2022.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Hovedlaget.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Allidrett-1.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Fotball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Friidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Handball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Arsmelding-Trim.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Hovedlaget.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Allidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Fotball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Friidrett.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Handball.pdf

http://www.hegrail.no/wp-content/uploads/Regnskap-og-budsjett-Trim.pdf