Arkiv for kategorien nyhet

Referat fra årsmøtet

Skrevet av Rolf 10. april 2018

Referat fra årsmøtet torsdag 15. mars 2018

Referat Årsmøte 2018 Hegra IL

En liten hilsen fra ny leder

Skrevet av ivar morten 4. april 2018

Hei til dere alle.

Som lagets nye leder vil jeg gjerne si at det er med stor ydmykhet jeg tar fatt på dette vervet etter Rolf Einar som har gjort en fremragende jobb for laget gjennom mange år.  Hegra IL har gjort flere store løft de siste årene, med ny Hegra Sparebank Arena, Kunstgress på treningsbanen ved ungdomsskolen, og ikke minst et klubbhus som fremstår som nytt. I tillegg har vi denne vinteren hatt stor glede av tråkkemaskina til laget med  knallfine skiløyper gjennom hele vinteren. Alt dette skjer gjennom frivillig innsats og gjennom velvillig støtte fra våre sponsorer. Jeg vil derfor rette en hjertelig takk til alle som stiller opp og bruker fritiden til beste for laget, og også til våre sponsorer som er med og støtter opp under Hegra IL.

Vi har lagt bak oss en påske som må være en av de beste i manns minne – solskinn fra begynnelse til slutt, og nå når påsken er over, så er det også mange som begynner å tenke på sommersysler som fotball, friidrett og allidrett.

Forhåpentligvis forsvinner snøen fra Hegra Sparebank Arena relativt raskt, slik at vi kan få lagt kamper og trening dit. Klubbhuset fremstår som nytt, og nå er det viktig at vi sammen tar godt vare på det.

Så da ønsker jeg alle lykke til inn mot sommersesongen, og er det noen som har noe på hjertet, så ta gjerne kontakt, Ivar Morten Hansen,  975 32 642.

Vi vil gjerne være involvert.

Ivar

Årsmøte – torsdag 15. mars 2018 kl 19.30 på Klubbhuset

Skrevet av Rolf 28. januar 2018

Årsmøtet er fastsatt til torsdag 15. mars 2018 kl 19.30 på Klubbhuset.

Saker som ønskes behandlet meldes til Arbeidsutvalget ved:

Monika W. Lian – telefon 901 09 003 / mail: monika.wa@hotmail.com innen 15.02.2018.

Sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden seneste 2 uker før årsmøtet.

Arbeidsutvalget

Rygg-/styrketrening 2018

Skrevet av Rolf 9. januar 2018

Rygg-/styrketrening 2018 starter i gymsalen på barneskolen mandag 8. januar kl 19.45.

Det blir 14 kvelder og vi holder på ut april måned og følger skoleruta.
Treningen skal være et tilbud til alle som ønsker å komme igang med egen styrketrening.
Deltakeravgiften pr halvår vil være ca kr 550 – nærmere info om avgift og betaling kommer etter hvert.

Velkommen !

Julehilsen til idrettslagets sponsorer og samarbeidspartnere

Skrevet av Rolf 20. desember 2017

På vegne av Hegra Idrettslag takker jeg for godt samarbeid i løpet av 2017 både med hovedlaget og de respektive avdelingene.

Fra idrettsåret 2017 trekker jeg spesielt fram følgende hendelser:
• Hegra Sparebank Arena har vært i full drift og her kunne vi starte sesongen i midten av mars med flotte forhold for alle utøverne
• Drifter hallvaktopplegget i Hegrahallen tilsvarende 80 % av et årsverk gjennom dugnadsarbeid.
• Idrettslaget videreførte sitt samarbeid med Hegratunet fram til mottaket ble lagt ned pr 31.08.2017.
• Det er ryddet i medlemsregisteret og pr desember er det registrert 950 medlemmer i idettslaget
• Arrangert Festningen Rundt i samarbeid med IL Dalebrand med god deltakelse.
• Tine Fotballskole arrangert på Hegra Sparebank Arena med ca 100 deltakere. Her fikk vi også brukt Klubbhuset med storsalen og kjøkkenet.
• Trimavdelingens nyinnkjøpte tråkkemaskin preparerte fine skispor innover til Sjetnbuin
• Åpen Hall på fredagskvelder er videreført med stor oppslutning.
• Fotballavdelingen stilte med 17 lag i ulike aldersklasser sesongen 2017.
• Håndballavdelingen har god rekruttering på både gutte- og jentesiden.
• Idrettsskolen gir tilbud der > 90 % av alle skoleelevene er med.
• Klubbhuset pusset opp med stor dugnadsinnsats og bidrag fra gode sponsorer. På åpningen 18.11.2017 var over 100 personer til stede.
• Markerte 125 års dagen med samling på Damman på stiftelsesdatoen 5. mars med nærmere 100 deltakere.

De store avdelingene i antall aktive er Idrettsskolen, Håndball og Fotball der vi har gjennomgående tilbud fra 6 år og opp til 19 år. Trimavdelingen utfører stort tilretteleggingsarbeid for allmennheten og bidrar derigjennom til styrket Folkehelse. Friidrettsavdelingen har fine tilbud til barn og unge og framover blir det viktig å utvikle dette tilbudet videre. Vi har fortsatt samarbeidet med Skjelstadmark IL.

På vegne av hovedstyret takker jeg for godt samarbeid med alle sponsorer og samarbeidspartnere i 2017 og ser fram til å fortsette samarbeidet i 2018.

Rolf Einar Pedersen /s
Leder Hegra IL Hovedlaget