Fra og med i 21. juni 2016 gjelder følgende avfallsordning ved Klubbhuset / Hegra Sparebank Arena: Det er satt ut container ved redskapshuset. • Matavfall skal pakkes og legges i den brune avfallsdunken ved Klubbhuset (som nå). • Papir- og restavfall skal legges i containeren • Det skal ikke kastesLes mer…