Arkiv for februar, 2017

Årsmøte 2017 – her finner du årsmøtedokumentene

Skrevet av Rolf 20. februar 2017

Årsmøtedokumentene legges fortlpende ut på Hovedstyrets side – direkte link til dokumenten er:

TRYKK HER

Medlemsregister og medlemskontingent

Skrevet av Rolf 18. februar 2017

Hegra IL har det siste året arbeidet med å legge vårt medlemsregister over til KlubbAdmin. Det er gjort en stor innsats for å få oppdatert medlemsregisteret og lagt det over i det nye systemet som alle idrettslag skal bruke.

Medlemskontingent for 2016 ble sendt ut via KlubbAdmin i november 2016 og med en “purring” for kort tid siden. De som betaler medlemskontingenten vil bli registrert som medlemmer i Hegra IL. De som ikke betaler medlemskontingent vil bli tatt ut / fjernet fra registeret.

I hht Lovnorm for Idrettslag skal alle som er aktive i de forskjellige avdelingene være medlemmer av idrettslaget og medlemsskapet registreres ved betalt medlemskontingent.
Medlemskontingenten er kr 100 pr person uansett alder. I henhold til Lovnorm for Idrettslag kan det ikke opereres med familiemedlemsskap.

1. Alle som er aktive og deltar i idrettslagets aktiviteter må være medlem og betale medlemskontingenten på kr 100,- innen 31. mars 2017
2. Støttemedlemmer oppfordres også til betale medlemskontingenten på kr 100,- innen 31.mars 2017
3. De som har fått tilsendt varsel om medlemskontingent og som ikke betaler, blir strøket fra medlemsregisteret pr 31.mars 2017

Har dere spørsmål om medlemskontingent kan dere sende mail til:

kasserer@hegrail.no

Medlemsregisteret i KlubbAdmin er basert på at hver enkelt person / hver familie oppdaterer informasjon om seg selv / barn på Min Idrett.
Nærmere info om dette finner dere på denne linken (kopier denne strengen inn i nettleseren):

https://minidrett.nif.no

Tips til hvordan kontingentkrav kan betales finner dere på YouTube på følgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=IkI66myXu5w

Medlemskontingent er en viktig inntektskilde for idrettslaget, både direkte og indirekte ved at ulike tilskudd fra idrettsforbundet knyttes opp til antall medlemmer i idrettslaget (flere medlemmer – større tilskudd)

Lykke til !