Arkiv for august, 2017

Geir Almlis minnecup

Skrevet av bonslet 23. august 2017

Hegra IL fotball har gleden og æren i 2017 å arrangere Geir Almlis minnecup. Dette er en engangsforeteelse til minne og ære om Geir som var et svært aktivt medlem og lagleder for Hegra IL fotball.

For mer info, se under fliken «Geir Almlis minnecup». Meld dere på for en sportslig markering.

Nå starter oppussingen av klubbhuset

Skrevet av Rolf 16. august 2017

1. Hva skal gjøres ?

Etter et Hegra IL overtok tidligere Folkets Hus f.o.m. 01.01.2016 har det blitt klart at huset må oppgraderes for at det skal bli et tjenlig Klubbhus. En arbeidsgruppe har kommet med forslag på istandsetting der følgende arbeider foreslås gjennomført for å få et funksjonelt klubbhus:
• Nye toaletter «Folkets Hus»
• Maling storsal / litjsal
• Varmepumper
• Ny belysning
• Nytt gulv i litjsalen
• Nytt tak i storsal og litjsal ved at det legges på himlingsplater
• Takoverbygg på terrassen
• Nytt tak på Folkets Hus-delen
Saken ble behandlet på idrettslagets årmøte i 2017 og årsmøtet besluttet å gjennomføre prosjektet innenfor en kostnadsramme på kr 350.000.

2. Organisering og framdrift

Prosjektleder er Arve Haugen som sammen med flere nøkkelpersoner (Odd Arve Lian, Jan Wedul, Jon Helge Gresseth, Harry Gresseth) har planlagt prosjektet.
Arbeidet starter torsdag 17. august 2017 med riving av toalettsonen i Folkets Hus. Dette arbeidet blir utført av Jostein Granås, Harry Rødde, Leif Holm og Nils Evjen.
Arbeidet med å legge nytt tak starter mandag 21. august. Skifertaket blir plukket ned slik at vi får sjekket undertaket i forhold til fukt m.m. før nytt tak legges.
Det blir en del malerarbeid når vi kommer litt lenger fram. Joar Håve har sagt ja til å være fagansvarlig for maling / belegg og det vil bli mulig å melde seg på til malerarbeid når den tid kommer.
Neriza Håve og Inger Susanne Einang har tatt oppdraget med å velge farger til vegger/gardiner/gulv m.m..
Planen er at vi skal være ferdig med prosjektet innen utgangen av oktober 2017.
Det er mange oppgaver som skal løses så de som ønsker å bidra vil få god anledning til å delta nå når arbeidene starter opp.

Hovedstyret i Hegra IL 16. august 2017

Rolf Einar Pedersen/s

info om oppstart prosjekt august 2017