Arkiv for april, 2018

Dugnad søndag 22. april

Skrevet av ivar morten 16. april 2018

Søndag 22 april klokken 17:00 blir det dugnad, og den viktigste oppgaven blir å få redskapsbua ryddig og bra før sommersesongen.

Dette innebærer tømming av alt utstyr i bua og kasting av rot og rammel. Innsjauing og innplassering av utstyr som skal være der. Det er et ønske med etablering av boder for den enkelte gruppen, og dette er fullt mulig, men da må dette forberedes med nødvendig materiell og folk som  kan snekkere opp dette. Siden dette er et ønske fra fotball, så ber jeg om at de ser på muligheten for dette.

Det er viktig at det er godt med folk fra både fotball, friidrett og allidrett som er med på dugnaden i redskapsbua, da mye av utstyret tilhører disse gruppene. Under dugnaden skal vi også foreta en generell opprydning på og rundt anlegget.

I andreetasjen på klubbhuset er det i første rekke ønskelig at det blir ryddet og tilrettelagt for enkelte møter, samt skifte av klær når det er knapt med garderober.

Den enkelte undergruppen sørger for at folk stiller, så får vi unnagjort arbeidet.

Vi møter 17:00 og blir der til vi er ferdige. Vi legger opp til litt pølsegrilling, saft og kaffe hvis været sier ja til det.

Referat fra årsmøtet

Skrevet av Rolf 10. april 2018

Referat fra årsmøtet torsdag 15. mars 2018

Referat Årsmøte 2018 Hegra IL

En liten hilsen fra ny leder

Skrevet av ivar morten 4. april 2018

Hei til dere alle.

Som lagets nye leder vil jeg gjerne si at det er med stor ydmykhet jeg tar fatt på dette vervet etter Rolf Einar som har gjort en fremragende jobb for laget gjennom mange år.  Hegra IL har gjort flere store løft de siste årene, med ny Hegra Sparebank Arena, Kunstgress på treningsbanen ved ungdomsskolen, og ikke minst et klubbhus som fremstår som nytt. I tillegg har vi denne vinteren hatt stor glede av tråkkemaskina til laget med  knallfine skiløyper gjennom hele vinteren. Alt dette skjer gjennom frivillig innsats og gjennom velvillig støtte fra våre sponsorer. Jeg vil derfor rette en hjertelig takk til alle som stiller opp og bruker fritiden til beste for laget, og også til våre sponsorer som er med og støtter opp under Hegra IL.

Vi har lagt bak oss en påske som må være en av de beste i manns minne – solskinn fra begynnelse til slutt, og nå når påsken er over, så er det også mange som begynner å tenke på sommersysler som fotball, friidrett og allidrett.

Forhåpentligvis forsvinner snøen fra Hegra Sparebank Arena relativt raskt, slik at vi kan få lagt kamper og trening dit. Klubbhuset fremstår som nytt, og nå er det viktig at vi sammen tar godt vare på det.

Så da ønsker jeg alle lykke til inn mot sommersesongen, og er det noen som har noe på hjertet, så ta gjerne kontakt, Ivar Morten Hansen,  975 32 642.

Vi vil gjerne være involvert.

Ivar