Arkiv for desember, 2018

Gledelig Jul

Skrevet av ivar morten 24. desember 2018

Jeg ønsker alle lagets medlemmer en gledelig jul og takker for innsatsen i året som har gått. Jeg vil også rette en varm takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere. Uten deres støtte ville det være langt vanskeligere å gi Hegra sine beboere et godt, inkluderende og engasjerende tilbud innen idrett, trim og helse. Jeg vil spesielt rette en takk til lagets ildsjeler. Innsatsen dere legger ned er uvurderlig.

Jeg ønsker dere alle en riktig gledelig jul. Vi ses igjen til idrett og moro i det Nye året.

Barneidrettsansvarlig

Skrevet av ivar morten 24. desember 2018

Informasjon om barneidrettsansvarlig.

Norges idrettsforbund sier at alle idrettslag som driver med organisert aktivitet for barn til og med fylte 12 år skal ha en barneidrettsansvarlig. Styret i Hegra IL har valgt Monika Wennberg LIan som barneidrettsansvarlig. Her er noen ord fra Monika:

Hei

Som barneidrettsansvarlig har jeg ansvaret for å tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Det er viktig å vurdere og diskutere om idrettslaget har et tilbud til barna som er i tråd med rettighetene og bestemmelsene, og da må alle trenere, ledere og andre med frivillige verv i idrettslaget gjøre seg kjent emd innholdet i disse. Dette arbeidet skal blant annet bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

Vi må også sørge for å bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjon om hva det innebærer å være medlem i klubben. Et forslag kan da være å stille krav om obligatorisk foreldreoppmøte de første gangrene barnet deltar i idretten.

Idrettens barneretigheter beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten.

Bestemmelsene om barneidrett regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje slik at det blir en naturlig progresjon og utvikling. Bestemmelsene og rettighetene bygger på hverandre og må ses i sammenheng.

På Norges Idrettsforbund sine sider kan du laste ned en brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser, og også lese mer om hva det betyr å være Barneidrettsansvarlig i en klubb.

Jeg kan kontaktes på email: monika.wa@hotmail.com og mobil 90 10 90 03

Med vennlig hilsen

Monika Wennberg Lian