Nøkler til stadion og klubbhus

Skrevet av Rolf 9. mai 2014

Lagledere /trenere som har behov for nøkkel til stadion / klubbhus kan henvende seg til nøkkelansvarlig Åse Gresseth for å kvittere ut nøkkel. Den som kvitterer ut nøkkel er personlig ansvarlig for den utleverte nøkkelen.

Trenere /lagledere som ikke lenger er aktive skal levere inn nøkkel til Åse Gresseth

Det skal ikke byttes /overføres nøkler fra lagleder til lagleder o.l.