Hvordan bli nytt medlem i Hegra IL ?

Skrevet av Rolf 26. mai 2015

For å være med på aktiviteter som idrettslaget har (friidrett/håndball/fotball) skal alle være medlemmer i idrettslaget. Det betales ikke medlemskontingent for barn som er med i Idrettskolen.

For medlemsskap må det betales en medlemskontingent. De som ikke tidligere er registrert som medlemmer i idrettslaget må derfor melde seg inn som medlem og dette gjøres på følgende måte:

Medlemskontingenten i 2015 er fastsatt til følgende:

Medlemskontingent for familie: kr 300,-
Kontingent for Enkeltmedlem: kr 175,-

De fleste tegner familiemedlemsskap:

For å bli medlem i idrettslaget gjør du følgende:
Familiemedlemsskap
Betale inn kr 300,- til Hegra IL- konto 4465 30 30557
Føre på navn og fødselsdato til familiemedlemmer som omfattes av medlemskapet – skrive dette i meldingsfeltet i nettbanken

Når dette er gjort blir familiemedlemmene registrert som medlemmer i idrettslaget

Enkeltmedlemsskap
Betale inn kr 175,- til Hegra IL- konto 4465 30 30557
Føre på navnet og fødselsdato på den personen som skal være medlem – skrive dette i meldingsfeltet i nettbanken.

Når dette er gjort blir enkeltpersonen registrert som medlem i idrettslaget.

For å betale uten nettbank anbefales å kontakte Hegra Sparebank som bistår med innbetaling