Folkets Hus – samarbeid mellom Hegra Arbeiderlag og idrettslaget

Skrevet av Rolf 29. juni 2015

På åppningsdagen for vårt nye stadion kunngjorde leder i Hegra Arbeiderlag, Alf Daniel Moen, at arbeiderlaget går i forhandlinger med idrettslaget med tanke på overdragelse av Folkets Hus til idrettslaget.

Nærmere informasjon finner du i denne presseinformasjonen som ble utarbeidet i forbindelse med åpningsarrangementet 27. juni 2015

presseinformasjon Hegra Arbeiderlag – Hegra Idrettslag 27.06.2015