Avtaler om Folkets Hus signert

23.12.2015 ble avtalene knyttet til overtakelsen av Folkets Hus signert. Festeavtale, skjøte og kjøpekontrakt ble signert av Alf Daniel Moen i Hegra Arbeiderlag og Svein Åge Nesbø og Rolf Einar Pedersen på vegne av Hegra IL. Dokumenter skal nå tinglyses slik at alle formaliteter kommer på plass.

Takk til Hegra Arbeiderlag for konstruktivt samarbeid som førte fram til denne løsningen. Takk også til Meglerhuset Nylander As som i sluttrunden har bistått med utarbeidelse av de nødvendige dokumenter.

Alf Daniel Moen flankert av Svein Åge Nesbø (t.h) og Rolf Einar Pedersen
Alf Daniel Moen flankert av Svein Åge Nesbø (t.h) og Rolf Einar Pedersen