Avfallsordning ved Klubbhuset

Fra og med i 21. juni 2016 gjelder følgende avfallsordning ved Klubbhuset / Hegra Sparebank Arena:

Det er satt ut container ved redskapshuset.
• Matavfall skal pakkes og legges i den brune avfallsdunken ved Klubbhuset (som nå).
• Papir- og restavfall skal legges i containeren
Det skal ikke kastes matavfall i containeren.
• Kioskansvarlig er ansvarlig for at denne instruksen følges.

Vi betaler for containeren og avfallet (pris pr kg for papir og restavfall).

NY AVFALLSORDNING INSTRUKS