Medlemskontingent 2017

Skrevet av Rolf 8. november 2017

Medlemskontingent for 2017 er i disse dager sendt ut via epost.
Kontingenten er på kr 100,- pr medlem. Idrettslaget har ikke lenger såkalt «familiekontingent» og dette er i tråd med Norges Idrettsforbunds Lovnorm som alle idrettslag er bundet av og må forholde seg til.
Kontingenten pr person er kr 100,- og er den minimumskontingent som Norges Idrettsforbuds Lovnorm fastsetter.

Kontingenten forfaller 19.11.2017

Hovedstyret håper alle betaler sin kontingent 🙂

Har du spørsmål til medlemsskap, kontingent m.m. kan du sende en mail tiL.

kasserer@hegrail.no