Julehilsen til idrettslagets sponsorer og samarbeidspartnere

Skrevet av Rolf 20. desember 2017

På vegne av Hegra Idrettslag takker jeg for godt samarbeid i løpet av 2017 både med hovedlaget og de respektive avdelingene.

Fra idrettsåret 2017 trekker jeg spesielt fram følgende hendelser:
• Hegra Sparebank Arena har vært i full drift og her kunne vi starte sesongen i midten av mars med flotte forhold for alle utøverne
• Drifter hallvaktopplegget i Hegrahallen tilsvarende 80 % av et årsverk gjennom dugnadsarbeid.
• Idrettslaget videreførte sitt samarbeid med Hegratunet fram til mottaket ble lagt ned pr 31.08.2017.
• Det er ryddet i medlemsregisteret og pr desember er det registrert 950 medlemmer i idettslaget
• Arrangert Festningen Rundt i samarbeid med IL Dalebrand med god deltakelse.
• Tine Fotballskole arrangert på Hegra Sparebank Arena med ca 100 deltakere. Her fikk vi også brukt Klubbhuset med storsalen og kjøkkenet.
• Trimavdelingens nyinnkjøpte tråkkemaskin preparerte fine skispor innover til Sjetnbuin
• Åpen Hall på fredagskvelder er videreført med stor oppslutning.
• Fotballavdelingen stilte med 17 lag i ulike aldersklasser sesongen 2017.
• Håndballavdelingen har god rekruttering på både gutte- og jentesiden.
• Idrettsskolen gir tilbud der > 90 % av alle skoleelevene er med.
• Klubbhuset pusset opp med stor dugnadsinnsats og bidrag fra gode sponsorer. På åpningen 18.11.2017 var over 100 personer til stede.
• Markerte 125 års dagen med samling på Damman på stiftelsesdatoen 5. mars med nærmere 100 deltakere.

De store avdelingene i antall aktive er Idrettsskolen, Håndball og Fotball der vi har gjennomgående tilbud fra 6 år og opp til 19 år. Trimavdelingen utfører stort tilretteleggingsarbeid for allmennheten og bidrar derigjennom til styrket Folkehelse. Friidrettsavdelingen har fine tilbud til barn og unge og framover blir det viktig å utvikle dette tilbudet videre. Vi har fortsatt samarbeidet med Skjelstadmark IL.

På vegne av hovedstyret takker jeg for godt samarbeid med alle sponsorer og samarbeidspartnere i 2017 og ser fram til å fortsette samarbeidet i 2018.

Rolf Einar Pedersen /s
Leder Hegra IL Hovedlaget