Årsmøte – torsdag 15. mars 2018 kl 19.30 på Klubbhuset

Skrevet av Rolf 28. januar 2018

Årsmøtet er fastsatt til torsdag 15. mars 2018 kl 19.30 på Klubbhuset.

Saker som ønskes behandlet meldes til Arbeidsutvalget ved:

Monika W. Lian – telefon 901 09 003 / mail: monika.wa@hotmail.com innen 15.02.2018.

Sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden seneste 2 uker før årsmøtet.

Arbeidsutvalget