Referat fra årsmøtet

Skrevet av Rolf 10. april 2018

Referat fra årsmøtet torsdag 15. mars 2018

Referat Årsmøte 2018 Hegra IL