Dugnad søndag 22. april

Skrevet av ivar morten 16. april 2018

Søndag 22 april klokken 17:00 blir det dugnad, og den viktigste oppgaven blir å få redskapsbua ryddig og bra før sommersesongen.

Dette innebærer tømming av alt utstyr i bua og kasting av rot og rammel. Innsjauing og innplassering av utstyr som skal være der. Det er et ønske med etablering av boder for den enkelte gruppen, og dette er fullt mulig, men da må dette forberedes med nødvendig materiell og folk som  kan snekkere opp dette. Siden dette er et ønske fra fotball, så ber jeg om at de ser på muligheten for dette.

Det er viktig at det er godt med folk fra både fotball, friidrett og allidrett som er med på dugnaden i redskapsbua, da mye av utstyret tilhører disse gruppene. Under dugnaden skal vi også foreta en generell opprydning på og rundt anlegget.

I andreetasjen på klubbhuset er det i første rekke ønskelig at det blir ryddet og tilrettelagt for enkelte møter, samt skifte av klær når det er knapt med garderober.

Den enkelte undergruppen sørger for at folk stiller, så får vi unnagjort arbeidet.

Vi møter 17:00 og blir der til vi er ferdige. Vi legger opp til litt pølsegrilling, saft og kaffe hvis været sier ja til det.