Idrettmerkeprøver på Hegra Sparebank Arena

Skrevet av arve 19. september 2018

IDRETTSMERKEPRØVER 

på Hegra Sparebank Arena

SØNDAG      16. SEPTEMBER kl.   16.00

LØRDAG      22. SEPTEMBER  kl.  16.00

MANDAG     24. SEPTEMBER  kl.  18.00

UTHOLDENHETSPRØVEN KAN DU TA PÅ DE SAMME KVELDENE

Hegra IL trim                                                             Gerda L. Vik  92034984