Gledelig Jul

Skrevet av ivar morten 24. desember 2018

Jeg ønsker alle lagets medlemmer en gledelig jul og takker for innsatsen i året som har gått. Jeg vil også rette en varm takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere. Uten deres støtte ville det være langt vanskeligere å gi Hegra sine beboere et godt, inkluderende og engasjerende tilbud innen idrett, trim og helse. Jeg vil spesielt rette en takk til lagets ildsjeler. Innsatsen dere legger ned er uvurderlig.

Jeg ønsker dere alle en riktig gledelig jul. Vi ses igjen til idrett og moro i det Nye året.