Ny hjemmeside for Hegra IL

Arbeidet med å få oppdatert Hegra IL sin hjemmeside, samt gjøre den mer brukervennlig er nå inne i sluttfasen. På grunn av dette vil utseendet kunne variere noe da vi er i ferd med å legge inn finpussen på dette. Det som er nytt er blant annet nedtrekksmenyene som du kan gå inn på. I tillegg er utseendet endret noe.

Vi er åpne for ros og ris. Målet må være å få aktivert bruken av siden til glede for lagets medlemmer.