Covid 19

Stjørdal kommune har i dag lempet på tiltakene for å redusere smitten. Dette innebærer at det nå åpnes opp for organisert trening for utøvere under 20 år.

Den enkelte gruppen åpner individuelt, så følg med på informasjonen som legges der. Om noe er uklart, ta kontakt med leder for gruppen eller undertegnede.

Ivar Hansen

Leder

975 32 642