Medlemsavgift og trenings- eller deltakeravgift.

Alle medlemmer i Hegra IL må betale en medlemsavgift. Denne er på 100,-. For å delta i idrettslagets aktiviteter er det en forutsetning å ha betalt medlemsavgift. Det er viktig for idrettslaget at alle lagets medlemmer er registrerte, da mye av støtten som laget mottar gjennom offentlige kanaler er basert på dette. Medlemsavgiftens nivå, 100,- pr. medlem og år, er på dette nivået nettopp for å sikre at alle kan betale denne.

Man kan enkelt melde seg inn i Hegra Idrettslag. Her er det en link man kan klikke på for å registrere sitt medlemskap eller medlemskap for barn under 18 år. https://medlemskap.nif.no/27085

I tillegg til medlemsavgiften er det i flere avdelinger behov for en trenings- eller deltakeravgift. Denne dekker utgifter som utstyr, instruktører, bekledning, baneleie, halleie med mere. Avgiften varierer fra avdeling til avdeling.
For medlemmer som sliter med trenings- eller deltakeravgiften anbefaler vi å kontakte idrettslagets barneidrettsansvarlige, Marthe Vangen Heiskel for eventuell bistand gjennom blant annet kontingentkassa eller andre ordninger. Barn skal ikke være forhindret fra å delta på aktivitet grunnet familieøkonomi.