Årsmøte 2024

Årsmøte for 2023 avholdes på Klubbhuset til Hegra IL torsdag 21. mars kl. 19.00.

Årsmøtepapirene finner du her: https://www.hegrail.no/?page_id=7552

Vel møtt!

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne innkallingen
Sak 2: Godkjenne saklisten
Sak 3: Velge dirigent
Sak 4: Velge referent
Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 6: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 8: Behandle forslag og saker
Sak 9: Fastsette medlemskontingent
Sak 10: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Innmeldte saker
Sak 14: Valg