Friidrett – litt info

HEGRA IL FRIIDRETTSAVDELING

Friidrett er for alle. I dag har friidrettsavdelinga i Hegra IL en aldersgruppe fra 10 år oppover til 15 år på trening ettersom det er tilbud innen idrettsskola for de som er under 10 år.

Friidrettsavdelinga i Hegra IL består av en entusiastisk gjeng friidretts-utøvere, en trener og ett styre på 6 medlemmer. Antall utøvere varierer, men det er en stamme på 5-8 personer. Om sommeren forgår treninga på Hegra stadion og om vinteren er vi i Hegra-hallen. Tilbudet er variert og allsidig friidrettstrening. Løp, hopp og kast er blant øvelser vi tilbyr utøverne. Vi deltar også på stevner, for det meste i dalføret, men også utover i fylket.

Friidrett – allsidig trening.
Friidrett består av mange ulike øvelser innenfor løp, hopp og kast. For å gjennomføre øvelsene trengs både styrke, utholdenhet, balanse, spenst, hurtighet m.v. I tillegg til trening i de ulike øvelsene består friidrettstreninga av grunntrening innenfor disse elementene. Friidrettstrening gir med andre ord mulighet for allsidig utvikling, og kan også være et nyttig supplement til andre idretter.

Utstyr: På trening og stevner er det greit med T-skjorte, shorts og joggesko den første tiden. Dersom det er ønskelig med piggsko eller annet spesial-utstyr, så kan disse kjøpes/bestilles i sportsforretninger, eller også kjøpe brukt.
Hegra IL har avtale med MX-sporten om utstyr som kommer fra Umbro. Her kan du kjøpe overtrekksdrakten vår og mer utstyr. Ta kontakt med styret om du vil vite mer.

Forsikringer: Utøvere opp til og med 12 år er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. For utøvere fra og med 13 år til og med seniorklasse er Friidrettskortet obligatorisk på bane. Kortet er kun pliktig hvis utøveren representerer lagene i Norges Fri-idrettsforbund og ikke hvis de representerer skolelag eller militære avdelinger. Friidrettskortet gir deg forsikring og flere medlemsfordeler. Mer informasjon finner du i de ulike menyene under friidrettskortet. Se
http://www.friidrett.no/friidrettskortet/Sider/Friidrettskortet.aspx
Klubben sørger for å melde inn utøvere som må ha dette, og utøverne vil så motta regning.
All tilmelding, avmelding og alle endringer (adresse, fødselsdato, skrivemåte) kan kun gjøres av klubbene.
NB! Det er viktig å poengtere at utøvere som ikke betaler friidrettskortet ikke er forsikret for skade og ulykker i forbindelse med trening og konkurranse.

Priser: Alle er medlem av hovedlaget og betaler kontingent der. Men de som er med i friidrettsavdelinga betaler ”trenings og konkurranseavgift” på kr. 400.- pr år. Da blir startkontingent på alle stevner på bane dekket av Hegra IL.

Aktiviteter: Foran hver sesong settes det opp en aktivitetsplan for trening og stevner, den blir sendt ut til utøverne, og vil bli lagt ut på hjemmesiden. Terminlisten for friidrettsstevnene finner du på www.friidrett.no. Vi arrangerer også selv stevner, et innendørsstevne i Hegra-hallen på februar, og 3 stevner på stadion utover våren. Der er det anledning for de fleste å delta, også barn under 10 år.

Friidrettskarusellen er de stevnene vi gjerne deltar på, det er 7 lag i Stjørdal som arrangerer ett stevne hver om sommeren. Øvelsene er fordelt slik at det blir veldig allsidig, og alle fra 7 år kan delta. Premiering i slutten av sesongen.

Foreldrene: Når det er behov for det, plikter foreldrene/foresatte til utøverne å stille opp som funksjonærer på de stevner og arrangementer som friidrettsavdelinga arrangerer. Det kan også være behov for skyss til enkelte stevner. I disse tilfellene vil dere bli kontaktet.

Er du interessert, så ta kontakt med trener Ann Irene Lerfald () eller noen av oss i styret. Du kan også rett og slett bare møte opp på trening og se hvordan vi har det.

VI ØNSKER ALLE NYE MEDLEMMER HJERTELIG VELKOMMEN!
Følg med på www.hegrail.no