Fotball

Fotballavdelingen favner barn fra 11-årsalderen og opp til seniornivå.
Yngre barn får tilbud gjennom Idrettsskolen.

Hegra Fotball har i sesongen 2019 påmeldt 10 lag i seriesystemet for aldersbestemte lag i tillegg til vårt 5. divisjonslag for senior herrer. Vi stiller med ett eller flere lag i følgende klasser:

  • J11
  • J12
  • J13
  • G11
  • G12
  • G13
  • G14
  • G16
  • 5. div. senior herrer

Oppdatert kontaktinformasjon for de enkelte lag finner man her: https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/personer/?p=l&fiksId=1238&a=#personer. Evt. nye spillere bes kontakte enten oppgitte trenere/oppmenn for de ulike lagene eller leder i fotballstyret.