Fotball

Fotballavdelingen favner barn fra 11-årsalderen og opp til seniornivå.
Yngre barn får tilbud gjennom Idrettsskolen.

Hegra Fotball har i sesongen 2017 stilt med hele 15 lag i seriesystemet for aldersbestemte lag i tillegg til vårt 5. divisjonslag for senior herrer. Vi har stilt med ett eller flere lag i følgende klasser:

 • J11
 • J12
 • J14
 • J17
 • G11
 • G12
 • G13
 • G14
 • G16
 • G19
 • 5. div. senior herrer

Oppdatert kontaktinformasjon for de enkelte lag finner man her: https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/personer/?p=l&fiksId=1238&a=#personer. Evt. nye spillere bes kontakte enten oppgitte trenere/oppmenn for de ulike lagene eller leder i fotballstyret.