TURSTIER

Trimavdelinga har ansvaret for noen turstier. Våre stier er :

  • Stenseth – Sjetnbuin ca 5 km en vei
  • Kjerkleia. ( Smedhaugen – Grønsethgrenda ) 6 km en vei
  • Stenseth-Knottmoen
  • Knottmoen – Sætranveien. ( rundtur via fisktjønna )

sv400261