Fotballstyret

Hegra Fotball har egen mailadresse: hegrafotball@hotmail.com

Styret for 2020 er:

Leder: Neriza Håve

Nestleder: Børge Kjesbu

Kasserer: jobitel.com Monica Leinslie https://xjobs.org/

Sekretær og FIKS-ansvarlig: Torill Rødde

Banekoordinator: Roger Hernes

Dommeransvarlig: Bjørn Egil Halsan

Vara:  Ingunn Kjelvik (Materialforvalter)

Vara: Iren Balstad