Fotballstyret

Hegra Fotball har egen mailadresse: hegrafotball@hotmail.com

Styret for 2019 er:

Leder: Odd Roar Husbyn

Nestleder: Børge Kjesbu

Kasserer: Nerizah Håve

Sekretær: Torill Rødde

Bane-/hallansvarlig: Roger Hernes

Mat.forvalt./dommerkont.: Runar Haugteig

Vara: Truls Høiås

Vara: Espen Sjømo – 2 år