Høsten 2011 startet Hegra IL opp med Åpen Hall. Dette er et tilbud for ungdom fra ungdomskole alder og oppover. Hallen deles hver gang i 2. Noen ganger er det fri aktivitet i begge haller, andre ganger er det innleid instruktør i en av delene. Åpen hall er en fin mulighet til å la ungdom få en liten innføring i idretter de kanskje ikke har så mye erfaring i. Det er også kiosk-salg på møterommet. Der selges pizza og brus.

Etter vinterferien inviteres 7. klassingene i Hegra, Skjelstadmark, Flora og Forra til å delta på Åpen Hall.

Det er satt opp vaktliste med 2-3 foreldre som er med i hallen hver gang. Det er veldig hyggelig at det i vinter er foreldre fra alle bygdene som står på foreldrelista, og håper på at dette er med på å bedre samarbeidet mellom oss. Det er også mulighet for kaffe i møterommet for foreldre som kjører og henter sine ungdommer.

Åpen Hall =fri aktivitet for ungdom uten at det nødvendigvis skal presteres noe.

Ansvarlig for Åpen Hall er Sara Schiefloe.