Hovedstyrets side

HÅNDBOK FOR STYREARBEID I HEGRA IL -NETTUTGAVE 2011

Arbeidsutvalget valgt på årsmøtet 2023 består av:

Leder: Joar Håve

Nestleder og politiattestansvarlig: Toril Irene Kringen

Kasserer:  Neriza Håve

Sekretær og barneidrettsansvarlig: Gunhild Kjelsli

Styremedlem/hallansvarlig: Mona Neslin Nordli

Varamedlem: Espen Holte Åsaune
Varamedlem: Odd Annar Aasan

Hovedstyret består av Arbeidsutvalget samt lederne for de respektive avdelingene:

Kristin Verket – Håndball
Koen Sinke- Fotball
Gerda Vik- Friidrett
Ole J. Strand- Idrettsskolen
Arve Haugen – Trimavdelingen

Arbeidsutvalget har møter ca. 1 gang pr måned, mens Hovedstyret møtes 1 gang i kvartalet