Hovedstyrets side

HÅNDBOK FOR STYREARBEID I HEGRA IL -NETTUTGAVE 2011

 

Arbeidsutvalget 2017 valgt på årsmøtet 28. februar 2017 består av:

Leder: Rolf Einar Pedersen

Nestleder: Frank Ole Johansen

Kasserer:  Renate Bjørken-Berge

Sekretær: Monika Wennberg Lian

Styremedlem/
hallansvarlig: Ronny Bjørken-Berge

Varamedlem: Birgitta Næsbø
Varamedlem: Andreas Køpsen

Hovedstyret består av Arbeidsutvalget samt lederne for de respektive avdelingene:

Kristin Verket – Håndball
Thomas Wintervold – Fotball
Ann-Irene Lerfald – Friidrett
Monica Leinslie- Idrettsskolen
Arve Haugen – Trimavdelingen

Arbeidsutvalget har møter 1 gang pr måned, mens Hovedstyret møtes 1 gang i kvartalet