Hovedstyrets side

HÅNDBOK FOR STYREARBEID I HEGRA IL -NETTUTGAVE 2011

Arbeidsutvalget 2018 valgt på årsmøtet 15. mars 2018 består av:

Leder: Ivar Morten Hansen

Nestleder: Toril Irene Kringen

Kasserer:  Rolf Hernes

Sekretær: Monika Wennberg Lian

Styremedlem/
hallansvarlig: Ronny Bjørken-Berge

Varamedlem: Birgitta Næsbø
Varamedlem: Andreas Køpsen

Hovedstyret består av Arbeidsutvalget samt lederne for de respektive avdelingene:

Kristin Verket – Håndball
Odd Roar Husbyn- Fotball
Ann-Irene Lerfald – Friidrett
Monica Leinslie- Idrettsskolen
Arve Haugen – Trimavdelingen

Arbeidsutvalget har møter 1 gang pr måned, mens Hovedstyret møtes 1 gang i kvartalet