Politiattester

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for Hegra IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal avkreves politiattest. Det er mange trenere og styremedlemmer i avdelingsstyrene som fortsatt mangler politiattest eller som ikke har forevist politiattesten for styret i Hegra IL.

Anniken Hastadklev vil være i hallen onsdag 14. november kl 17.00 til kl. 18.45 for utfylling av politiattester og for fremlegging av politiattest.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Den søknaden gjelder for sender søknaden til politiet.
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Anniken Hastadklev i Hegra IL.
Hegra IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Hegra IL’s representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Ytterligere opplysninger om politiattest finnes på denne siden: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx