Medlemsskap og medlemskontingent

For å delta i idrettslagets aktiviteter må deltakeren være medlem i idrettslaget og betale medlemskontingent.
Kontingenten betales en gang pr år.

Medlemsavgiften  er kr. 100,-

De forskjellige avdelingene har Trenings-/Aktivitetsavgift som den enkelte avdeling administrerer og krever inn.