Medlemsskap og medlemskontingent

For å delta i idrettslagets aktiviteter må deltakeren være medlem i idrettslaget og betale medlemskontingent.
Kontingenten betales en gang pr år.

Medlemssatsene for 2018 er følgende (fastsatt av årsmøtet i idrettslaget 15. mars 2018):

Enkeltmedlem: kr 100,-

De forskjellige avdelingene har Trenings-/Aktivitetsavgift som den enkelte avdeling administrerer og krever inn.