Håndballstyret

Håndballstyret

Leder: Kristin Verket

Sekretær: Silje Marie H. Aasan

Kasserer: Renate Bjørken

Kiosk/utstyrsansvarlig: Janne Bonslet

Utdanningskontakt: Sara Schieflo

Arrangementsansvarlig: Marit Friheim