Hegra Sparebank Arena

Vårt hovedanlegg – Hegra Sparebank Arena – åpnet 27. juni 2015.

Hegra Sparebank Arena

I tilknytning til stadion har vi vårt eget klubhus. Her er det kiosk, garderober, kjøkken og møterom med plass for inntil 80 personer i det største lokalet. Klubbhuset er utstyrt med storskjerm, prosjektor, lydanlegg og wifi.

Her er det komplett kjøkken med alt av utstyr.