Hegrahallen

Hegrahallen eies av Stjørdal kommune og stod ferdig høsten 2008. Håndballflate samt at hallen kan deles i 2/3 og 1/3 for atskilt bruk.

Hegra idrettslag bemanner 80 % hallvakt på dugnad fra medlemmene og våre «Ildsjeler».

Fordeling av timer i hallen foretas av Stjørdal kommune etter søknad fra lagene som ønsker å bruke hallen.

Hallansvarlig Hegra IL er Mona Neslin Nordli som treffes på

telefon: 41392252
mail: mona_nordli@hotmail.com

Mona er idrettslagets kontaktperson overfor kommunen og hun setter opp vaktlistene for avdelingene og Ildsjelene.

Booking av ledige timer gjøres via kommunens bookingside som det er link til på denne siden.
2 squashbaner, garderober og møterom som kan bookes via linken til kommunens bookingsider (se lenger ned på denne siden).

Hegra Idrettshall

Booking

Det er nå innført nettbooking i hallen. De som ønsker å leie møterommet i hallen kan ta kontakt med ledere eller hallansvarlige i de ulike avdelingene:

Det er også mulighet for drop-in leie av møterom, dette må da registreres til hallvakt.