Hegrahallen

Hegrahallen eies av Stjørdal kommune og stod ferdig høsten 2008. Håndballflate samt at hallen kan deles i 2/3 og 1/3 for atskilt bruk.

Hegra idrettslagbemanner 80 % hallvakt på dugnad fra medlemmene og våre «Ildsjeler».

Fordeling av timer i hallen foretas av Stjørdal kommune etter søknad fra lagene som ønsker å bruke hallen.

Hallansvarlig Hegra IL er Åse Gresseth som treffes på

telefon: 907 55 829
mail: ase-79@hotmail.com

Åse er idrettslagets kontaktperson overfor kommunen og hun setter opp vaktlistene for avdelingene og Ildsjelene.

Hver høst gjennomføres kurs i Livreddende Førstehjelp slik at alle hallvakter har kunnskap om dette inkludert bruk av Hjertestarter som er plassert i Vaktrommet i hallen. Kurstidspunkt kunngjøres når dette er klart

Booking av ledige timer gjøres via kommunens bookingside som det er link til på denne siden.
2 squashbaner, garderober og møterom som kan bookes via linken til kommunens bookingsider (se lenger ned på denne siden).

Hegra Idrettshall

Booking

Det er nå innført nettbooking i hallen. De som ønsker å leie møterommet i hallen kan ta kontakt med ledere eller hallansvarlige i de ulike avdelingene:

Det er også mulighet for drop-in leie av møterom, dette må da registreres til hallvakt.