Årsmøte 2017

Til årsmøtet 28. februar 2017 – her legges fortløpende ut dokumenter som skal behandles på årsmøtet:

Referat fra årsmøtet 28.02.2017:

Referat årsmøte Hegra IL 2017

Samlet oversikt over valgte personer på årsmøtet 28.02.2017:

Tillitsvalgte 2017 valgt på årsmøte 28.02.2017

Innkalling og årsmøtets sakliste

Innkalling og dagsorden for årsmøtet 28. februar 2017

Årsberetninger

Festningen Rundt Årsmelding 2016
Årsberetning Hegra IL Fotball 2016
Årsmelding fra håndballstyret – sesongen 2016-2017
Årsmelding Friidrett -2016
Årsmelding Trimmen 2016
Arsberetning for idrettsskolen 2016
Årsberetning hovedlaget 2016
Åpen Hall årsberetning til årsmøtet 2017

Regnskaper

regnskap Idrettsskole Trim Håndball Friidrett 2016
Fotballavdelingen regnskap 2016
Sammenstilling alle regnskaper Hegra IL 2016 eksklusive avskrivinger
Regnskap Festningen rundt 2016
Hovedlaget regnskap 2016 eksklusive avskrivinger
Sammenstilling alle regnskaper Hegra IL 2016 inklusive avskrivinger
Notat til årsregnskapet vedr kunstgressprosjekt og finansiering

Budsjetter

Budsjett Fotball 2017
Friidrett budsjett 2017
Budsjett Trim 2017
Idrettsskolen Budsjett 2017
Håndball budsjett 2017
Budsjett Hovedlaget 2017
Budsjett inkl avskrivinger Hovedlaget 2017.xls

Revisjonsberetninger

Revisjon 2016, HIL.
Revisjon Festningen Rundt-16-

Innkomne forslag
Sak 1 Aktivititetskontakt
Sak 2 Klubbhus

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 28.02.2017