Dugnad – Klubbhuset

Klubbhuset på Hegra Sparebank Arena er under oppussing. Det aller meste av arbeidet er dugnadsbasert og her trenger vi i tida framover mange arbeidsvillige personer.
Dugnadskveldene på det bygningsmessige er stort sett mandag og onsdag i tidsrommet 17.00 – 21.00. Taket nærmer seg nå ferdigstillelse. Det skal gjøres en del snekkerarbeid innvendig samt at vestveggen skal få ny bordkledning.

De som ønsker å bidra med snekker/bygningsarbeid m.m kan henvende seg til Arve Haugen på telefon 916 86 580.

Malerarbeidet starter tirsdag 26.09 kl 18.00 og ledes av Joar Håve. De som ønsker å bidra på malersiden kan kontakte Joar Håve på telefon 940 51 246. Vi trenger 3-4 personer for å få gjort ferdig det som skal gjøres.