Årsmøte 2018

Referat Årsmøte 2018 Hegra ILÅrsmøte 15. mars 2018 kl 19.30 – Klubbhuset

Årsmøtedokumenter:

Innkalling og dagsorden:

Innkalling og agenda årsmøte 15.03.2018

Årsberetninger for 2017:

Friidrett Årsmelding-2017
Håndball Årsmelding 2017
Årsberetning idrettsskolen 2017
Festningen Rundt Årsmelding FR 2017 PDF
Trimavdelingen Årsmelding 2017 (002)
Fotball Årsberetning 2017
Hovedlaget Årsberetning 2018

Regnskaper for 2017

Hegra IL – regnskaper årsmøtet 15. mars 2018
Sammenstilling regnskaper 2017 – Hegra Idrettslag – årsmøte 15. mars 2018

Revisjonsberetning

Revisjonsberetning Hegra IL 2017

Budsjetter 2018
Fotball Budsjett 2018
Hovedlaget Budsjett 2018
Trim budsjett 2018
Friidrett budsjett 2018
Budsjett Idrettsskolen 2018
Håndballavdelingen budsjett 2018

Valgkomiteens innstilling:

valgkomiteens innstilling 2018 12032108

Referat Årsmøte 2018 Hegra IL