Sportsplan

Her er gjeldende sportsplan for Hegra IL Fotball – for perioden 2017-2019:

Hegra Fotball – Sportsplan