Barneidrettsansvarlig

Informasjon om barneidrettsansvarlig

Alle idrettslag som driver med organisert aktivitet for barn til og med fylte 12 år skal ha en barneidrettsansvarlig. I Hegra IL er Gunhild Kjelsli barneidrettsansvarlig. Hun kan nås på gkjelsli@gmail.com

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben?

Barneidrettsansvarlig skal:

  • Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
  • Oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
  • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

idrettens barnerettigheter

bestemmelser om barneidrett