Hvordan blir du medlem?

Velkommen som medlem i Hegra idrettslag!

NY INFORMASJON KOMMER ETTER ÅRSMØTET 2020