Styret – friidrettsavdelingen

Friidrettstyret 2020/2021

Leder: Gerda L. Vik

Nestleder/kasserer: Vegard Sjømo

Sekretær/materialforvalter: Ann Irene Lerfald

Styremedlem: Kirsti Merete Tronsmo

Styremedlem: Anne Marte Elvsrud