Covid 19

Stjørdal kommune har i dag lempet på tiltakene for å redusere smitten. Dette innebærer at det nå åpnes opp for organisert trening for utøvere under 20 år.

Den enkelte gruppen åpner individuelt, så følg med på informasjonen som legges der. Om noe er uklart, ta kontakt med leder for gruppen eller undertegnede.

Ivar Hansen

Leder

975 32 642

Oppdatering Covid 19

Hovedstyret har i dag hatt et møte på Teams med bakgrunn i smitteutbruddet i Hegra. Vi har kommet til at all trening minimum til og med kommende søndag går ut.

Håndballcup som var planlagt kommende helg utgår. Når det gjelder seriekamper i håndball, så vil håndballgruppa avvente direktiver fra forbundet og deretter formidle informasjon. Vi ber om at de dette vedrører kontakter lagleder / styre om de er usikre.

Gjenopptakelse av aktivitet vil bli vurdert fortløpende etter kommende søndag basert på smitte i området. Følg derfor med på informasjon om dette.

Hegra IL ønsker primært å ivareta en så høy aktivitet som mulig. Da tror vi det er bedre med en skikkelig dugnad i en kortere periode enn en kvasiløsning hvor vi ikke gjenvinner kontroll. Vi ber om forståelse for dette. Følg med i deres respektive grupper for ny informasjon, og ta gjerne kontakt om dere ønsker mer informasjon.

Ivar M. Hansen

975 32 642

Dugnad

Hegra IL og Hegra Bygdekvinnelag har blitt enige om å gjennomføre en dugnad bestående av rydding og plukking av søppel langs sykkelstiene og på noen av de mest brukte områdene i Hegra. Vi har blitt enige om dette fordi det er ønskelig at vi har en bevissthet om at vi alle har et ansvar for det nærmiljøet vi bor i. I tillegg er det ønskelig at området vi benytter på ungdomsskolen skal være ryddig og innbydende.

Dugnaden vil bli gjennomført onsdag 26 august fra klokken 18:00 til 20:00. Bemanning og fordeling av områder er fordelt som følger:

Idrettskolen tar området rundt ungdomsskolen og fotballbanen, samt sykkelstiene Kirka-Prestgårdsfeltet-Stenseth- Skårrån og omkringliggende område.

Håndball / Fotball tar langs sykkelstien fra avkjørsel til Forradal og til Moaneset, samt strekningen Banken til Klubbhuset.

Hegra bygdekvinnelag tar området rundt Spar og Hegra Sparebank.

Idrettskolen, Håndball og Fotball velger ut og informerer de gruppene som skal delta.

Arbeidsutvalget stiller med bil og henger, samt is til samtlige som deltar.

Oppmøte er på parkeringsplassen ved ungdomsskolen klokken 18:00.

Der deles det ut hansker og sekker.

Når man er ferdig med sin del, så møter man på nytt ved ungdomsskolen og mottar sin velfortjente belønning.

Håper alle ser nytten i dette og deltar med et smil 😊

Hovedstyret

Ivar M. Hansen

Ny hjemmeside for Hegra IL

Arbeidet med å få oppdatert Hegra IL sin hjemmeside, samt gjøre den mer brukervennlig er nå inne i sluttfasen. På grunn av dette vil utseendet kunne variere noe da vi er i ferd med å legge inn finpussen på dette. Det som er nytt er blant annet nedtrekksmenyene som du kan gå inn på. I tillegg er utseendet endret noe.

Vi er åpne for ros og ris. Målet må være å få aktivert bruken av siden til glede for lagets medlemmer.