Hallvakter

HALLVAKTORDNINGEN I HEGRAHALLEN

Hegrahallen eies av Stjørdal kommune. Hegra IL har en 80 % stilling som hallvakt i hallen. I tillegg er det Hegra IL som stiller med hallvakt alle helger hvor det er arrangement. Hallen er åpen alle hverdager 15.00-23.00, og på helg etter bestilling. Den er stengt i skolens sommerferie. Før kl. 15.00 er det skolene som bruker hallen, og da er det ikke hallvakt til stede. Det er til sammen nærmere 50 hegrasbygger som er med i hallvaktordningen. Ildsjel-gruppa bemanner vakten mellom klokken 15-18. Resten av kvelden bemannes av idrettslagets hallvakter.

Hallvaktene deles i 5 grupper:

Fotball – Friidrett – Idrettsskole – Håndball – Trim

Alle disse avdelingene har en person i sitt styre (hallansvarlig) som har som oppgave å finne hallvakter, sette opp vaktliste og sørge for opplæring.

For å koordinere avdelingene er det en hallansvarlig som sitter i Hegra IL sitt hovedstyre (arbeidsutvalget). Denne personen er også bindeleddet mellom Hegra IL og halleier, Stjørdal kommune.

Hallvaktens oppgave er å påse at regler for hallen blir fulgt og holde orden på booking og bruk av hall, garderober, møterom og squash-hall.

Vaktbua er utstyrt med hjertestarter – alle hallvakter får tilbud om kurs i denne samt i førstehjelp.

HEGRA IL`S ILDSJELER:

For å kunne bemanne en 80 % stilling i Hegra Hallen har vi hjelp av ildsjeler. De tar vaktene mellom kl. 15.00 og kl. 18.00 på de dagene hvor Hegra IL har vakt (3 dager pr. uke). Dette er til meget stor hjelp da det kan være vanskelig for de øvrige hallvaktene å møte i hallen så tidlig på dagen, og deres bidrag gjør at vaktkveldene blir ikke fullt så lange. Ildsjelene får tilbud om førstehjelpskurs, sommeravslutning og et julebord med ektefeller. De er på vakt i til sammen 9 timer pr. uke, og er en god inntektskilde til Hegra IL.

Ildsjel-gruppa har vært stabil gjennom flere år, noe som betyr at de setter pris på den kontakten de får med barn/ungdom/foreldre som bruker hallen.