Stjørdal Idrettsråd

Her vil du finne informasjonsskriv, møtereferater m.m. fra Stjørdal Idrettsråd:

2017:

årsmøtereferat 2017 – signert
Årsmøte 2017 – vedlegg 2 – Årsregnskap 2016
2017.05.16
2017.06.13
Årsmøte 2017 – vedlegg 4 – LAM – søknadsskjema 2017
Årsmøte 2017 – vedlegg 3 – AKTIVITETSPLAN
Årsmøte 2017 – vedlegg 3 – AKTIVITETSPLAN

Linker:

https://stjordalir.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx
https://www.stjordal.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/idrett/idrettsradet/Sider/default.aspx