Utleie av baner og Klubbhus – bestilling

Idrettslaget eier og driver anleggene Hegra Sparebank Arena (kunstgressbane og friidrettsanlegg) med Klubbhus og kunstgressbanen ved Hegra Ungdomsskole (Kunst’n)

Ønsker dere å leie kunstgressbane, gressbane eller friidrettsbanen ?

Se på kalender på forside for ledig tid.

Kontakt banekoordinator Odd Annar Aasan for å bestille leie, fortrinnsvis på mobil: 97403173.

Terminfestede kamper og stevner har prioritet foran trening og andre arrangementer

Prisliste pr april 2016 for leie av Kunstgressbaner (utenbys lag):

Halv bane: kr 200 pr time
Hel bane: kr 400 pr time
1 garderobe: kr 300
2 garderober: kr 500

Fra 01.04.2017 og inntil videre er det kun idrettslagets egne lag/avdelinger som kan bruke Klubbhuset. Huset skal pusses opp og vil bli stengt i en periode når oppussingen foregår.

Ønsker dere å leie Klubbhuset til bursdager, sosiale sammenkomster, vennefester m.m. – da kontakter dere utleieansvarlig Anita Køteles på telefon: 40462400. Hovedstyret har vedtatt priser for utleie og det er bestemt at medlemmer av idrettslaget skal få leie Klubbhus til rabatterte priser sammenlignet med ikke-medlemmer.

Prisliste pr april 2016 for leie av Klubbhuset er følgende:

Leie av Klubbhuset:

Storsalen med kjøkken:
○ hel helg kr 2.500 (medlemmer kr 2.000)
○ Kveldsmøte kr 1.000 (medlemmer kr 750,-)
○ Litjsalen og kjøkkenet kr 500 (medlemmer kr 400)

Barnebursdager Storsalen med kjøkken
• Medlemmer kr 500,- (inkl at de rydder og mopper)
• Ikke-medlemmer kr 750,- (inkl at de rydder og mopper)