Årsmøte 2020

Grunnet Covid-19 ble årsmøtet for Hegra IL utsatt til 26.05.2020. Referat fra årsmøtet, samt øvrig relevante dokumenter er nå lagt inn på egen side inn under hovedstyret.