Dugnad

Hegra IL og Hegra Bygdekvinnelag har blitt enige om å gjennomføre en dugnad bestående av rydding og plukking av søppel langs sykkelstiene og på noen av de mest brukte områdene i Hegra. Vi har blitt enige om dette fordi det er ønskelig at vi har en bevissthet om at vi alle har et ansvar for det nærmiljøet vi bor i. I tillegg er det ønskelig at området vi benytter på ungdomsskolen skal være ryddig og innbydende.

Dugnaden vil bli gjennomført onsdag 26 august fra klokken 18:00 til 20:00. Bemanning og fordeling av områder er fordelt som følger:

Idrettskolen tar området rundt ungdomsskolen og fotballbanen, samt sykkelstiene Kirka-Prestgårdsfeltet-Stenseth- Skårrån og omkringliggende område.

Håndball / Fotball tar langs sykkelstien fra avkjørsel til Forradal og til Moaneset, samt strekningen Banken til Klubbhuset.

Hegra bygdekvinnelag tar området rundt Spar og Hegra Sparebank.

Idrettskolen, Håndball og Fotball velger ut og informerer de gruppene som skal delta.

Arbeidsutvalget stiller med bil og henger, samt is til samtlige som deltar.

Oppmøte er på parkeringsplassen ved ungdomsskolen klokken 18:00.

Der deles det ut hansker og sekker.

Når man er ferdig med sin del, så møter man på nytt ved ungdomsskolen og mottar sin velfortjente belønning.

Håper alle ser nytten i dette og deltar med et smil 😊

Hovedstyret

Ivar M. Hansen